Najčešći uzroci kvarova

Ako sumnjate da imate problema sa turbokompresorom ili mu zvuk nije uobičajen odvezite auto na servis jer rad motora sa neispravnim turbokompresorom može dovesti do kvara na motoru!

Mehanička oštećenja:

Strano tijelo je oštetilo impeler

 

Strano tijelo je oštetilo turbinsko kolo

 

Mehanička oštećenja izazvana uticajem stranog tijela su jasno vidljiva na kolu turbine ili impelera. Ne koristite turbokompresor sa oštećenim lopaticama jer je došlo do poremećaja ravnoteže (debalansa) na rotoru što može izazvati trajno oštećenje turbokompresora.

 

Nedovoljan dotok ulja:

Efekat korištenja slikonske zaptivke

 

Loše ulje

 

Nedovoljan dotok ulja može biti uzrokovan slijedećim:

• Dugi periodi nekorištenja vozila.

• Oštećena ili sužena cijev za dovod ulja.

• Nizak pritisak ulja u motoru izazvan kvarom na sistemu.

• Nizak nivo ulja ili prazan rezervoar za ulje.

• Upotreba zaptivača koji mogu smanjiti protok ulja.

 

Zaprljano ulje:

Osovina oštećena prljavštinom

 

Ležaj oštećen prljavštinom

 

Zaprljano ulje može oštetiti turbokompresor izazivajući fizička oštećenja na ležajevima i radnim površinama. Da bi se izbjeglo oštećenje, ulje i filteri treba da budu onog kvaliteta koji je preporučio proizvođač. Ulje i filteri treba da se mijenjaju prilikom zamjene turbokompresora i u redovnim intervalima koje je definisao proizvođač vozila ili motora.

 

Oštećenja zaprljanim uljem mogu biti rezultat:

 

• Zagušenog, oštećenog ili filtera lošeg kvaliteta.

• Prljavštine koja se nakupila tokom eksploatacije vozila.

• Habanja dijelova motora i raznih krhotina koje se mogu pojaviti tokom eksploatacije motora.

• Kvara na by-pass ventilu uljnog filtera.

• Smanjenje mazivih svojstava ulja.

 

Nakupljanje čađi:

Oštećenja ležaja - vruće gašenje

 

Čađ na osovini

 

Nakupljanje čađi se javlja zbog previsoke temperature izduvnih gasova ili naglog gašenja zagrijanog motora. Preporučuje se da motor prije gašenja odradi 2 do 3 minuta u leru da se ohladi sistem ležajeva. Visoka temperatura na turbinskom kraju izaziva karbonizaciju ulja i koroziju ležajeva. Najveća oštećenja nastaju na zaptivnom prstenu osovine, ležajevima turbine, začepljenja rupa za drenažu ulja na kućištu ležaja.

 

Nakupljanje čađi može biti izazvano:

 

• Naglim gašenjem zagrijanog motora.

• Smanjivanje kvaliteta ulja karbonizacijom tokom eksploatacije.

• Neredovnim mijenjanjem ulja tokom eksploatacije vozila.

• Curenjem vazduha ili goriva.

• Greškom na uređaju za ubrizgavanje ulja.

 

Prije zamjene Vašeg turbokompresora, budite sigurni da ste ispravno identifikovali uzrok kvara.

 

Zapamtite, ako glavni uzrok kvara nije identifikovan i otklonjen niste riješili problem!